Батьківська сторінкаМатеріали до уроків Природознавства
Тема:Охорона рослин. Первоцвіти.

Я первоцвіту не зірву!
Я квітку в серці збережу!
Природі шкоди не завдам
І кривдити її не дам!

Тема: Червона книга. 
Червонокнижні рослини рідного краю.

Весняна пригода


Якось навесні потрапив Андрійко до лісу. Навкруги ще лежав сніг, світило яскраве сонечко. У лісі було тихо, лише подекуди чулося дзюрчання струмочків. 
Раптом хлопчик помітив дивовижну картину. На галявині серед снігу з`явилася квітка. Її білосніжна голівка вклонилась, ніби вітала гостя. Та й поводився Андрійко належно: чемно, тихо. Потім хлопчик почув чийсь тоненький голос. Він не міг зрозуміти, хто це промовляє: "Допоможи мені, друже! Я такий самотній. Де поділися мої рідні? Чому я на галявині один?" Невже це підсніжник говорить зі мною? - подумав Андрійко. Коли він оглянув галявину, то побачив, що квітка - єдина на ній рослина. 
Вражений такою пригодою, хлопчик повернувся додому. Він жив неподалік. Лише ввечері мама пояснила хлопчикові, що підсніжник - це один із "жителів" Червоної книги. Тоді Андрій зрозумів, чому квітка благала про допомогу.
Вночі він довго не міг заснути, все думав: "Чому природа в небезпеці? Як порятувати первоцвіти?
........................................................

Завдання: напишіть продовження, допоможіть Андрійкові знайти віповіді на такі важливі питання!

Цікаві завдання з математики

Ігри: настільні ігри, завдання пошукового характеру, компютерні ігри  (математичні), тринажери ("Заправ автомобіль")
Додавання і віднімання в межах 10

 http://svitppt.com.ua/matematika/trenazher-klas-dodavannya-i-vidnimannya-v-mezhah-.html

Готуємось до уроків англійської мови!

На гостину до літер англійського алфавіту. 

Шле нам буква А привіт, починає алфавіт.

Літера A у хатинці своїй просить її написати мерщій.

Якщо букву  B  запам’ятаєш, то як слово  bаg писати взнаєш.

Бач, як хвостик на коті вигинає буква C.

В слові  dog є буква  D, знають добре це усі.

 He і she в нашій сім`ї не обійдуться без E.

Ніщо не завадить літері  F покласти flowers on the shelf.

Попрощатись допоможе буква G . Йдеш додому - їй Goodbye скажи.

Сіренькій мишці, англійською mouse, англійська буква H побудувала house.

Про себе допоможе сказати буква I, і як її писати – дивись, не забувай!

Скачуть вище всіх дітей  наша Jane і буква J.

Буква K нам може знадобитись, якщо  Kate захоче молока напитись.

Допоможіть Білу  to spell нашу чудову букву L.

З Меррі Поппінс, я гадаю, букву M запам’ятаю.

Буква N нам всім відома,   night- нас огорнула втома.

Буква N і буква O заперечують нам знову.

Pen і pencil на столі помістила буква P.

До вподоби королю  королева Queen і  Q.

У словах сховалась R, схованки – цікава гра.

Подивись на цих принцес! Їх створила буква S.

 This та that без букви T будуть зовсім вже не ті.

 Its for you-сказала буква U, щоб привернути увагу твою.

Мабуть, дуже цій сові до вподоби буква V.

Літери всі пам’ятай і про X не забувай.

Літера ця скаже yes, якщо із Y поставим es.


А ось тут висить портрет. Хто на ньому? Буква Z.

Алфавіт. Вимова літер


Aa [ ей] звук «е, ей»
Bb [ бі]  звук «б»
Cc [ сі] звук «с, к»
Dd [ ді] звук «д»
Ee [ і] звук «е, і»
Ff [ еф] звук «ф»
Gg [ джі] звук «г»
Hh [ ейч] звук «х»
Ii [ ай] звук «і, ай»
Jj [ джей] звук «дж»
Kk [ кей] звук «к»
Ll [ ел] звук «л»
Mm [ ем] звук «м»
Nn [ ен] звук «н»

Oo [ оу] звук «о, оу»
Pp [ пі] звук «п»
Qq [ кью] звук «кв»
Rr [ а(р)] звук «р»
Ss [ ес] звук «с»
Tt [ ті] звук «т»
Uu [ у] звук «у, ю»
Vv [ ві] звук «в»
Ww [ дабл ю] звук «в»
Xx [ екс] звук «кс»
Yy[ вай] звук «і, ай, й»
Zz [ зед] звук «з»


Знаки транскрипції
В англійській вимові є 48 звуків і, відповідно, існує 48 знаків транскрипції. 
Знаки фонетичної транскрипції для зображення звуків англійської мови:

                                Приголосні

[ f ] - ф
[ d ] - д
[ v ] - в
[ k ]  - к
[ θ ] - с (язик між зубами)
[ g ]  - ґ
[ ð ] - з (язик між зубами)
[ tʃ ] - ч
[ s ] - с
[ dʒ ] - дж
[ z ] - з
[ m ] - м
[ ʃ ] - ш
[ n ] - н
[ ʒ ] - ж
[ ŋ ] – н (в ніс)
[ h ] - х
[ l ] - л
[ p ] - п
[ r ] - р
[ b ] - б
[ j ] - й
[ t ]  - т
[ w ] - в
              

                     Голосні

[ i: ] – і (довга)
[ ei ] - ей

[ i ]  - і
[ ai ] - ай

[ e ] - е
[ au ] - ау

[ æ ] – е (широка)
[ ɔi ] - ой

[ a: ] – а (довга)
[ ou ] оу

[ ɔ ]  - о
[ iə ] – іе

[ ʌ ]  - а
[ ɛə ] – ее

[ u ]  - у
[ uə ] – уе

[ u: ]  - у (довга)
[ juə ]  - юе

[ ju: ] –ю
[ aiə ] - ає

[ ə: ] – ьо (не «е»!!)
[ auə ] - ауе

[ ə ]  - е
[ ɔ: ] о (довге)

Unit 1. Hellofriends! Розділ 1. Привіт, друзі! с. 6-13

listen (лісн) слухати, слухай, прослухай
repeat (ріпіт) повторювати, повтори, повторюй
play (плей) грати, грай, зіграй
make (мейк) робити
point (пойнт) вказувати
sing (сін) співати
Hello! (хелоу) привіт
Hi! (хай) привіт
Good bye! (ґуд бай) До побачення!
Bye! (бай) Бувай!
I am Dan. (а ем ден) Я Ден (Денис).
I am… (ай ем) Я є…
How are you? (хау а ю) Як твої справи?
I am fine. (ай ем файн) У мене все добре.
Thank you (сенк ю) Дякую тобі
No (ноу) ні
Yes (єс) так


Unit 2 My school. Розділ 2 Моя школа. с. 14-25

pen (пен) ручка
pencil (пенсл) олівець
book (бук) книга
bag (бег) портфель
Stand up (стенд ап) Встань(те)!
Take your bagplease. (тейк йо бег, пліз) Візьми свій портфель, будь ласка.
Take your… (тейк йо) візьми свій, своє, свою, свої…
take (тейк) візьми, брати, взяти
Please (пліз) будь ласка
Sit down (сіт даун) Сідай(те)
Open your book. (оупен йо бук) Відкрий(те) свою книгу.
Open your…(оупен йо) Відкрий(те) свою, свої, своє, свій…
open (оупен) відкривати, відчиняти, відкрий(те)
Close your books.(клоуз йо букс) Закрий(те) свої книги.
Close your…(клоуз йо) закрий(те) свої, своє, свою…
close (клоуз) закривати, зачиняти, закрий(те)
stop (стоп) Припини(ніть) (читати так, ніби хочеш сказати «стап», але не виходить і кажеш «стоп», тобто такий своєрідний натяк на букву «а»)
trace (трейс) обвести, обведи
robot (роубот) робот
ask and answer (аск енд ансе) запитувати і відповідати
ant (ент) мураха
bear (беа) ведмідь
cat (кет) кіт
dog (дог) собака
It is a pen. (іт із е пен) Це ручка
It is a… (іт із е) Це….(називаємо любий предмет, звіра)
Is it a pen? (із іт е пен?) Це ручка?
Is it a…? (із іт е?) Це…? (запитуємо про любий предмет, звіра)
Yesit is(єс, іт  із) Так (відповідь на попереднє запитання)
Noit is not(ноу, іт із нот) Ні  (відповідь на попереднє запитання)
pencil box (пенсл бокс) пенал
chair(чеа) стілець
table (тейбл) стіл
my (май) моє, моя, мої
elephant (еліфент) слон
fox (фокс) лисиця
Turn around (тьон ераунд) повернутись навколо себе
Take the ball. (тейк зе бол) Візьми м’яч.
Take the…(тейк зе) візьми….(любий предмет, звір)

Unit 3 My family. Розділ 3 Моя сім’я. c. 26-37

father (фазе) тато
mother (мазе) мама
sister (сісте) сестра
brother (бразе) брат
family (фемілі) сім’я
This is my sister (зіс іс май сісте) Це моя сестра
This is my (зіс іс май) Це моя, мій (будь-хто чи будь-що)
Who is this? (ху із зіс) Хто це?
goose (гус) гуска
horse (хос) кінь
friend (френд) друг
iguana (ігуана) ігуана
jaguar (джегьюе) ягуар
I love my mother. (ай лав май мазе) Я люблю свою маму
I love my…(ай лав май) Я люблю свою, свого…
kangaroo (кенгеру) кенгуру
lion (лаєн) лев
What is this? (вот із зіс) Що це?
Christmas Tree ( кріс мес трі) різдвяне дерево
Wow! (вау) Ух ти! (виклик)
story (сторі) історія (не шкільний предмет)
grandmother (гренд мазе) бабуся
grandfather (гренд фазе) дідусь
Merry Christmas! (мері кріс мес) Веселого різдва!
We wish you a Merry Christmas! (ві віш ю е мері кріс мес) Ми бажаємо вам веселого Різдва!
Happy New Year! (хепі нью їє) З Новим Роком!

Unit 4 My toys. Розділ 4 Мої іграшки. c. 40-51

balloon (белун) повітряна кулька
doll (дол) лялька
car (ка) автомобіль
plane (плейн) літак
I have got a doll. ( ай хев гот е дол.) У мене є лялька
I have got two dolls. (ай хев гот ту долс) У мене  2 ляльки.
I have got a… (ай хев гот е) У мене є (і додаємо будь-яку річ в однині)
I have got… (ай хев гот) У мене є…( і додаємо будь-яку річ в множину чи називаємо конкретну кількість речей: 5 ляльок, 2 літаки)
You have got a doll (ю хев гот е дол) Ти (ви) маєш ляльку
ball (бол) м’яч
train (трейн) потяг
teddy (теді) ведмедик іграшковий
monkey (манкі) мавпа
green (грін) зелений
red (ред) червоний
blue (блу) блакитний
yellow (єлоу) жовтий
Look! (лук) Дивись! Подивись!
a red fox (е ред фокс) червона лисиця
a green ball (е грін бол) зелений м’яч
owl (аул) сова
pig (піґ) свиня
black (блек) чорний
white (вайт) білий
brown (браун) коричневий
I have got a brown teddy. (ай хев ґот е браун теді) У мене є коричневий ведмедик.
queen (квін) королева
rabbit (ребіт) кролик
Woof! (вуф) Гав!
toy (той) іграшка
for me (фо мі) для мене
for you (фо ю) для тебе, для вас
ballerina (белеріне) балерина

Unit 5 Happy birthday. Розділ 5 З Днем народження. с. 52-63

present (презент) подарунок
Увага! Англійське слово «present» має два варіанти перекладу: «подарунок» та «дарувати». Коли треба вжити слово «дарувати»  present читається як [прізент], наголос падає на виділену букву «е».

candle (кендл) свічка
cake (кейк) тістечко, пиріг
How old are you? (хау оулд а ю) Скільки тобі років?
I am 4 (ай ем фо(4)) Мені 4 роки або Мені чотири.
Happy Birthday(хепі бьосдей) З Днем народження!!
he  (хі) він
she (ші) вона
he is one (хі із ван) Йому 1 рік.
He is Bob (хі із боб) Він  Боб.
She is three (ші із срі) Їй три роки.
She is Nina (ші із ніна) Вона Ніна
snake (снейк) змія
tiger (тайге) тигр
How old is she? (хау оулд із ші) Скільки їй років?
She is 5 (ші із файв) Їй 5 років.
How old is he?(хау оулд із хі) Скільки йому років?
He is 3 (хі із срі) Йому 3 роки
listen to (лісен ту) слухати ( і якщо стоїть часточка «to», ми повинні додати кого чи що слухати. Наприклад, listen to  mother – слухати маму.
wolf (вулф) вовк
ox (окс) бик
Good night(гуд найт) Доброї ночі! Надобраніч!
happy (хепі) щасливий
I am happy (ай ем хепі) Я щасливий чи Я щаслива
He is happy (хі із хепі) він щасливий
She is happy (ші із хепі) Вона щаслива
card (кад) листівка
many (мені) багато
I have many presents. (ай хев мені презентс)  У мене є багато подарунків.
Read (рід) Читати, читай, читайте.
box (бокс) коробка
look at the (лук ет зе) подивитись на
dance (данс або денс) танцювати (наявність двох варіантів звучання викликана  тим, що один варіант належить до американської англійської, а інший -  до британської англійської.
clap (клеп)  хлопати в долоні
game (гейм) гра
draw (дро) малювати

Unit 6 My animals. Розділ 6 Мої звірі. с. 64-75

big (біг) великий
small (смол) маленький
hippo (хіпоу) гіпопотам
rhino (райно) носоріг
I can see… (ай кен сі) Я бачу
I can see a small fox (ай кен сі е смол фокс) Я бачу маленьку лисицю.
I can see two big elephants. (ай кен сі ту біг еліфентс) Я бачу двох великих слонів.
yak (єк) як
zebra (зібре) зебра
dolphin (долфін) дельфін
zoo (зу) зоопарк
fly (флай) літати, літай
run (ран) бігати, біжи, бігай
swim (свім) плавати, плавай, пливи
jump (джамп) стрибати, стрибай
kids (кідс) діти
swim like dolphin (свім лайк долфін) плавати як дельфін
like (лайк) любити, також вживається  при порівнянні, перекладаючись «як» (як дельфін)
frog (фрог) жаба
fish (фіш) риба (як в однині так і в множині)
bird (бьод) пташка
Bob can run (боб кен ран) Боб може бігати
I can run. (ай кен ран) Я можу бігати
You can run(ю кен ран) Ти можеш бігати
see (сі) бачити
write (райт) писати

Числівники.  Numbers
one (ван) 1
two (ту) 2
three (срі) 3 (не фрі!!!!!)  free (фрі) - вільний
four (фо) 4
five (файв) 5
six (сікс) 6
seven (севен)7
eight (ейт) 8 (не ейч!!!)  Hh (ейч) – буква англійського алфавіту
nine (найн) 9
ten (тен) 10
Граматичний розділ

1.     Якщо ви хочете назвати своє ім’я, вам треба вжити конструкцію I am + імя, а саме: I am Sue. I am Bob. I am Mike.
2.     Якщо ви хочете назвати якийсь предмет типу «Це ручка. Це олівець. Це стіл», вживайте таку конструкцію як  It is a + предмет чи звір в однині, а саме:
It is a pen. It is a book. It is a box. It is a fox.
3.     Щоб утворити запитання типу «Це ручка? Це стіл?» вживаємо вже відому вам конструкцію It is a…, лише помінявши містами перші слова Is it a…?, а саме  Is it a box? Is it a chair? Is it a cat?
4.     Утворення множини:
one doll – одна лялька
two dolls – 2 ляльки
В англійській мові  множина утворюється з іменників.  Наприклад, одна собака -  one dog, дві собаки – two dogs. Як бачите, щоб утворити множину, до іменника «собака» додали закінчення «s» - dogs. Перегляньте інші приклади:
a book (книга) – books (книги)
a pen (ручка) – pens (ручки)
a kangaroo (кенгуру) – kangaroos (кенгуру (множина))


ПАМ'ЯТКА   ДЛЯ   УЧНІВ  ТА БАТЬКІВ  НА  ПЕРІОД  ОСІННІХ   КАНІКУЛ
До уваги батьків та  учнів !
 З метою попередження нещасних випадків, травматизму та недопущення створення кримінальних ситуацій, дирекція школи  просить Вас ознайомитись із правилами безпеки під час  осінніх   канікул , з обов'язковим їх дотриманням. Будьте обережні та дотримуйтесь усіх правил безпеки при:
• користуванні газовими та електричними приладами;
 • не допускайте ігор з вогнем Вашою дитиною, не дозволяйте самостійно розводити багаття, палити листя, бур'ян;
 • пам'ятайте: дорога - не місце  для  ігор та безпечної поведінки. 
    Щоб уникнути електротравм, категорично забороняється: наближатися до обірваних проводів ближче 8 м.; залазити  на  опори ліній електропередач; відчиняти двері та проникати в трансформаторні підстанції. Обов'язково наголошуйте доньці чи синові (при відсутності дорослих вдома) про те, що не можна відкривати двері незнайомим особам.
    Будьте особливо обережні біля водоймищ. Пам'ятайте: з водою не жартують!
     Обов'язково наголошуйте дітям про небезпеку, яка чатує на них:
• у громадському транспорті;
• при поводженні з собаками та іншими тваринами (свійськими та дикими):
• під час грози (блискавка).

        Перед кожною зустріччю дитини з вулицею не забувайте ще раз нагадати правила дорожнього руху особливо це стосується користування велосипедом, роликами). Не дозволяйте доньці чи синові бути на вулиці без нагляду дорослих у вечірній та нічний час. Слідкуйте за гігієнічними вимогами щодо харчування дитини (особливо це стосується вживання грибів). Пам'ятайте про проблеми які стоять перед сучасною молоддю: куріння, пияцтво, наркоманія (у зв'язку зі становленням характеру Вашої дитини, прийміть до уваги те, що ніхто з підлітків не застрахований від них). Особливо зверніть увагу на друзів дитини.  


     Будемо щиро раді зустрічі з Вашою дитиною після  канікул , яка при доброму здоров'ї, не маючи ніяких проблем знову сяде за шкільну парту.

Немає коментарів:

Дописати коментар